• LSMU informacinės sistemos ITC

     LSMU Informacinės sistemos

Sistemų aprašymai

Office365 paslaugos


Office365 – el. paštas, kalendorius, failų saugykla, grupės, „online office“ programos.

Prie sistemos gali prisijungti tik autorizuoti vartotojai adresu : http://o365.lsmu.lt
Prisijungimui naudokite prisijungimo duomenis, kuriuos naudojate jungiantis prie savo kompiuterio, lsmusis, bei kitų sistemų. Tik ...

Elektroninio pašto paslaugos tvarkos aprašas


LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO ELEKTRONINIO PAŠTO PASLAUGOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) elektroninio pašto (toliau – el. paštas) paslaugos tvarkos aprašas nustato LSMU el. pašto tvarkymą ir naudojimą.
  2. LSMU el. pašto paslaugą administruoja Informacinių technologijų centras (toliau – ...

PADUS


Tabeliai

Komandiruočių, atostogų prašymai, darbo užmokeščio fodai, tabelių pildymas.

Prie sistemos prisijungti naudojama „Remote desktop“ aplikacija. Ji yra kiekviename kompiuteryje su windows sitema.

Prisijungti prie tabelių sistemos

...

Dovas - Dokumentų valdymo sistema


Dovas

LSMU elektroninė dokumentų valdymo sistema.

Prie sistemos gali prisijungti tik autorizuoti vartotojai adresu : https://dvs.lsmuni.lt/
Prisijungimui naudokite prisijungimo duomenis, kuriuos naudojate jungiantis prie savo kompiuterio, office365, bei kitų sistemų.

...

Moodle sistema


LSMU moodle

Virtuali mokymosi aplinka, skirta nuotoliniams mokymams, bei atsiskaitymams.

Prie sistemos gali prisijungti tik autorizuoti vartotojai adresu: moodle.lsmu.lt
Prisijungimui naudokite prisijungimo duomenis, kuriuos naudojate jungiantis prie savo kompiuterio, office365, bei kitų sistemų.

...

„LSMUSiS“ - Studijų informacinė sistema


LSMUsis

LSMU studijų informacinė sistema, prašymų teikimas, asmens duomenys, pažymiai, bei kita informacija susijusi su studijų būkle.

Prie sistemos gali prisijungti tik autorizuoti vartotojai adresu : lsmusis.lsmuni.lt
Prisijungimui naudokite prisijungimo duomenis, kuriuos naudojate jungiantis prie savo kompiuterio, office365, ...

El. paštas


Office365 elektronis paštas

Office365 – el. paštas, kalendorius, failų saugykla, grupės, „online office“ programos.

Prie sistemos gali prisijungti tik autorizuoti vartotojai adresu : http://pastas.lsmuni.lt
Prisijungimui naudokite prisijungimo duomenis, kuriuos naudojate jungiantis prie savo kompiuterio, lsmusis, bei ...

Intranetas - FirstClass


Firstclass help

Vidinis intranetas darbuotojams ir studentams.

Prie sistemos gali prisijungti tik autorizuoti vartotojai adresu : fcws.lsmuni.lt arba parsisiūskite programėlę iš fc.lsmuni.lt
Prisijungimui naudokite prisijungimo duomenis, kuriuos ...

LSMU informacinės sistemos

Naudokitės LSMU informacinėmis sistemomis patogiai

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results