• LSMU informacinės sistemos ITC

     LSMU Informacinės sistemos

FirstClass - intranetas

Intranetas - FirstClass


Firstclass help

Vidinis intranetas darbuotojams ir studentams.

Prie sistemos gali prisijungti tik autorizuoti vartotojai adresu : fcws.lsmuni.lt arba parsisiūskite programėlę iš fc.lsmuni.lt
Prisijungimui naudokite prisijungimo duomenis, kuriuos ...

LSMU informacinės sistemos

Naudokitės LSMU informacinėmis sistemomis patogiai

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results