• LSMU informacinės sistemos ITC

     LSMU Informacinės sistemos

Vartotojų vardų ir laikinų slaptažodžių sudarymo taisyklės


Vartotojo vardas ir slaptažodis

Vartotojų prisijungimo vardai ir slaptažodžiai formuojami iš vardo bei pavardės pirmųjų 4 raidžių ir gimimo datos.
Pvz.: Vardenis Pavardaitis, gimęs 1985 10 23, turės tokius prisijungimo duomenis (nenaudokite lietuviškų bei didžiųjų raidžių):

Vartotojo vardas - vardpava1023;
Slaptažodis - vardpava1985.

Jei vardas ir/ar pavardė sudaryti iš 3 ar mažiau raidžių, prisijungimo duomenys bus atitinkamai trumpesni.

Pasikeitus pavardę vartotojo vardas nesikeičia.

LSMU informacinės sistemos

Naudokitės LSMU informacinėmis sistemomis patogiai

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results